twitter.rss

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ХАРЬКОВСКОГО И БОГОДУХОВСКОГО ОНУФРИЯ
14 апреля 2017
ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ МИТРОПОЛИТА ХАРКІВСЬКОГО і БОГОДУХІВСЬКОГО ОНУФРІЯ, СВЯЩЕННОАРХІМАНДРИТА СВЯТО-ПОКРОВСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ М. ХАРКОВА

Боголювивим пастирям, всечесному чернецтву, викладачам та студентам Харківської Духовної Семінарії та всім вірним чадам Харківської єпархії Української Православної Церкви.

«Смерті празнуємо умертвіння, аду зруйнування, іншого життя вічного начало і, радіючи, оспівуємо виновного — Єдиного благословенного отців Бога і препрославленого»
(Тропар 7-ї пісні Пасхального канону)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Возлюблені отці, брати та сестри! Христос Воскрес!
Милосердний Господь сподобив нас зустріти Воскресіння Господнє — Пасху Христову, велике торжество перемоги життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом.
Сьогодні ми святкуємо умертвіння смерті, бо Христос спаситель славним своїм Воскресінням переміг смерть. У цій перемозі велика тайна Божого благовоління до нас, земнородних, і збагнути цю тайну можна тільки виміром великої Божої любові до свого творіння. Святе Євангеліє повідає нам: «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Ін. 3:16).
Звершилася нині велика перемога над ворогом людського роду — диявола, і наслідком цієї перемоги стало те, що людству відкрилася брама втраченого колись Раю і з’явилася можливість повернутися до того стану, в якому перебували наші прабатьки до гріхопадіння. Підтверджуючи це, святитель Іоанн Златоуст говорить: «Ад засмутився, бо знищений. Засмутився, бо зневажений. Засмутився, бо смерть на нього прийшла. Засмутився, бо зруйнований. Засмутився, бо зв’язаний».
Заради спасіння світу Христос відкидає Свою людську волю, глибокою турботою наповнені слова Його молитви «За них Я посвячую в жертву Самого Себе, щоб освячені правдою стали й вони» (Ін. 17:19). Перед обличчям тяжкої смерті Він хоче, щоб під час будь-яких випробувань ми зберегли в собі Образ Божий, не втратили своє найвеличніше покликання — бути дітьми Божими.
Любов Христова — жертовна. Він Сам став жертвою за людей, жертвою, що стала вище всіх жертв, які приносилися до того. Христос прийшов на допомогу людству, що впало, став його Головою и Спасителем. Син Божий і разом з тим Син людський, тільки Він один зміг примирити та з’єднати людство з Богом.
Ми живемо у часи, що наповнені великими випробуваннями для нашої Церкви, про яку апостол Павло говорить: «Один Господь, одна віра, одне хрещення...» (Еф. 4:5). Але вороги Христові й нашого спасіння постійно змагаються в тому, щоб звабити і роз’єднати людей, посіяти в їхніх душах сумніви.
Незабаром, у травні цього 2017 року, вся повнота Української Православної Церкви відзначатиме ювілей 25-річчя Харківського Архієрейського собору, на якому вирішувалося питання подальшого життя Церкви — збереження в Україні Єдиної Канонічної Православної Церкви. І діяння Харківського Собору ясно засвідчили, що шлях Православної церкви в Україні невід’ємний від шляху Вселенських Православних Церков.
Долаючи всілякі скорботи, в повноті Пасхальної радості радіймо і веселімось, бо Христос воскрес! Повні вірою й святою надією наших сердець вигукнімо: «Воскресіння Твоє, Христе Спасе, ангели оспівують на небесах, і нас на землі сподоби чистим серцем Тебе славити» (Стихира Пасхи, глас 6).

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

СМИРЕННИЙ ОНУФРІЙ,
МИЛІСТЮ БОЖОЮ МИТРОПОЛИТ ХАРКІВСЬКИЙ І БОГОДУХІБСЬКИЙ,
СВЯЩЕННОАРХІМАНДРИТ СВЯТО-ПОКРОВСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ М. ХАРКОВА

ПАСХА ХРИСТОВА
2017 р.
м. Харків

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ХАРЬКОВСКОГО И БОГОДУХОВСКОГО ОНУФРИЯ, СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТА СВЯТО-ПОКРОВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ Г. ХАРЬКОВА.

Боголюбивым пастырям, всечестному иночеству, учащим и учащимся Харьковской Духовной Семинарии и всем верным чадам Харьковской епархии Украинской Православной Церкви.

«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало, и играюще поем Виновнаго, единаго благословеннаго отцев Бога и препрославленнаго»
(Тропарь 7-й песни Пасхального канона)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные отцы, братия и сестры! Христос Воскресе!
Милосердный Господь сподобил нас встретить Воскресение Господне — Пасху Христову, великое торжество победы жизни над смертью, света над тьмою, добра над злом.
Сегодня мы празднуем умерщвление смерти, ибо Христос спаситель славным своим Воскресением победил смерть. В этой победе великая тайна Божьего благоволения к нам, земнородным, и постичь эту тайну можно только измерением великой Божией любви к Своему творению. Святое Евангелие повествует нам: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Свершилась ныне великая победа над врагом рода человеческого — диаволом, и следствием этой победы стало то, что человечеству открылись врата потерянного некогда Рая и появилась возможность вернуться в то состояние, в котором пребывали наши прародители до грехопадения. Подтверждая это, святитель Иоанн Златоуст говорит: «Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан!»
Ради спасения мира Христос отвергает Свою человеческую волю, глубокой заботой проникнуты слово Его молитвы «За них посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною» (Ин. 17:19). Перед лицом мучительной смерти Он желает, чтобы при любых испытаниях мы сохранили в себе Образ Божий, не потеряли свое высочайшее предназначение — быть детьми Божиими.
Любовь Христова — жертвенная. Он Сам стал жертвой за людей, жертвой, ставшей выше всех приносимых до того жертв. Христос пришел на помощь павшему человечеству, став его Главой и Спасителем. Сын Божий и вместе с тем Сын человеческий, только Он один мог примирить и воссоединить человечество с Богом.
Мы живем во времена, преисполненные великими испытаниями для нашей Церкви, о которой апостол Павел говорит: «Один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4:5). Но враги Христовы и нашего спасения постоянно изощряются в том, чтоб соблазнить и разъединить людей, посеять в их душах сомнения.
Вот уже скоро, в мае этого 2017 года, вся полнота Украинской Православной Церкви будет отмечать юбилей - 25-летие Харьковского Архиерейского собора, на котором решался вопрос дальнейшей жизни Церкви — сохранения в Украине Единой Канонической Православной Церкви. И деяния Харьковского Собора ясно засвидетельствовали, что путь Православной церкви в Украине неотделим от пути Вселенских Православных Церквей.
Превозмогая всякие скорби, в полноте Пасхальной радости возрадуемся и возвеселимся, ибо Христос Воскрес! С преисполненным верою и святой надеждой наших сердец воскликнем: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех и нас на земли сподоби чистым сердцем тебе славити!» (Стихира пасхи, глас 6).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

СМИРЕННЫЙ ОНУФРИЙ,
МИЛОСТИЮ БОЖЬЕЙ МИТРОПОЛИТ ХАРЬКОВСКИЙ И БОГОДУХОВСКИЙ, СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТ СВЯТО-ПОКРОВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ Г. ХАРЬКОВА

ПАСХА ХРИСТОВА
2017 г.
г. Харьков
 
Tehnichni pytannya
Vhid
Логін:
Пароль:
Вхід
© 2009-2024