twitter.rss

РЕЗОЛЮЦІЯ конференції «Відродження духовності в сучасному світі: взаємодія Церкви та освіти»
01 июня 2012
РЕЗОЛЮЦІЯ
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Відродження духовності в сучасному світі: взаємодія Церкви та освіти»
26-27 квітня 2012 р., м. Харків

Початок ХХІ століття ознаменовано пильною увагою вчених до людини як основи розвитку стабільного гармонійного суспільства. Духовність як основна характеристика особистості на протязі багатьох років відносилась здебільшого лише до релігійної сфери. Зараз ця категорія вже є повноправною для більшості наук і розглядається як основа буття людини та вектор її життєдіяльності.

Формування духовних цінностей особистості у системі освіти сьогодні є найважливішим соціально-педагогічним завданням. Від його вирішення значним чином залежить стан суспільної моралі, соціальних відносин у країні, майбутнє українського суспільства й держави.

Сучасні соціально-економічні умови призвели до превалювання матеріальних цінностей над духовними і, як наслідок, до дегуманізації українського суспільства. Поряд із новими можливостями, що відкрилися (такими як свобода совісті, відкритість суспільства, багатопартійність, гласність та ін.), в Україні стали наростати негативні явища, властиві “суспільству споживання”.

Насильство, недоброзичливість, взаємна нетерпимість, озлобленість, жорстокість, агресивність все частіше проявляються в суспільстві, а через засоби масової інформації й соціальне оточення все більше поширюється серед підростаючого покоління. Внаслідок цього виявилась тенденція зниження загального рівня морально-етичних норм та переконань у всіх соціальних ланках, зокрема у системі освіти.

Поряд із цим основу розвитку сучасного стабільного й високорозвиненого суспільства складають особистості з високим рівнем духовної культури, що має формуватися на всіх етапах виховання і навчання, і особливо в підготовці фахівців в умовах вищої освіти.

Лише виховання у підростаючих поколінь стійких моральних переконань на основі традиційних історичних, духовних, культурних цінностей дозволить забезпечити успішний соціальний розвиток України, зберегти соціальний інститут родини й подолати демографічну кризу, укріпити Українську державу, її авторитет у міжнародному співтоваристві, досягти чого можна за умови об’єднання зусиль найважливіших соціальних інститутів – державних органів влади і місцевого самоврядування, системи освіти і Церкви.

У результаті проведених засідань, обговорень, дискусій з метою посилення взаємодії між Канонічною Українською Православною Церквою і закладами освіти в питаннях духовно-морального виховання дітей і молоді учасники конференції прийняли наступні рішення:

1. Звернутись в Священний Синод УПЦ з пропозицією створити єдиний просвітницький центр духовно-морального виховання дітей та молоді для викладачів, учнів та членів їх родин з представництвом у регіонах, який має виконувати науково-методичну, соціально-педагогічну й освітню функції у контексті традиційних православних цінностей;

2. Звернутись до Харківського єпархіального управління УПЦ та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з пропозицією створення постійно діючого органу для координування взаємодії Церкви й системи освіти, а саме:

• забезпечення проведення конференцій, семінарів, круглих столів тощо;

• створення єдиного Всеукраїнського інтернет-порталу з духовного виховання, на базі якого може здійснюватися обмін науково-методичними матеріалами, проведення інтернет-конференцій, on-line-спілкування, пошук за базою даних електронної бібліотеки тощо;

• ініціювання спільних проектів органів місцевого самоврядування, закладів освіти й Церкви, спрямованих на духовно-моральне виховання молоді, зокрема підтримка молодіжних соціальних ініціатив та проектів з духовного розвитку суспільства;

• створення науково-методичного видання для збирання та узагальнення досвіду духовно-морального виховання дітей та молоді.

3. Запропонувати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України розширити рекомендований список варіативних дисциплін для вищих навчальних закладів такими курсами: «Православна культура України», «Духовно-моральні основи сімейного виховання», «Основи духовної культури в професійній сфері», базуючись на здобутках православної культури України.

4. Запропонувати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Союзу ректорів України сумісно з Канонічною Українською Православною Церквою провести олімпіади для школярів і студентів з основ православної культури.

5. Визнати діяльність, спрямовану на захист прав дітей на отримання якісної інформаційної продукції та просування ідеї розвитку в Україні дитячого телебачення, як соціально важливу для українського суспільства. Усвідомлюючи небезпеку, яку несе сучасне телебачення для дитини, загрозу духовному становленню дітей і молоді, процесам формування особистості через отримання інформації, що транслюється електронними ЗМІ, вважаємо за необхідне:

• звернутись до Верховної Ради України з проханням розробити та затвердити цілісну Концепцію розвитку дитячого телебачення в Україні та Програму підтримки дитячих телевізійних студій;

• звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням надати окреме доручення відповідальним особам щодо здійснення жорсткого контролю телевізійної та друкованої продукції в контексті захисту дитини від неякісної та небезпечної інформації;

• звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням передбачити під час розробки проекту бюджету на 2013 рік кошти на підтримку дитячих телевізійних студій та розвиток дитячого телебачення в Україні,

• звернутись до органів державної влади та місцевого самоврядування з пропозицією залучати представників Православної Церкви до роботи в комітетах та громадських радах, які здійснюють контрольно-координаційні функції з питань суспільної моралі.

6. Маючи на увазі значущість проблеми відродження духовності в суспільстві, необхідність подальшого її аналізу в інтегративній взаємодії науковців, освітян, представників Православної Церкви та органів влади і місцевого самоврядування, вважаємо за необхідне провести ІІІ Міжнародну Православну науково-практичну конференцію «Відродження духовності у сучасному світі: взаємодія Церкви й освіти» в квітні-травні 2013 р., присвячену 20-річчю Прославлення та причислення до лику Святих новомучеників Слобідського краю.

Від імені учасників конференції

Голова Харківської обласної ради
С.І. Чернов

Ректор
Харківського університету імені В.Н. Каразіна
В.С. Бакіров

Керуючий Харківською єпархією
Онуфрій
Архієпископ Харківський і Богодухівський
 
Tehnichni pytannya
Vhid
Логін:
Пароль:
Вхід
© 2009-2024